Zaslíbení Panny Marie bl. Alanovi

 • 1. Všem, kteří se budou zbožně modlit muj ruženec, slibuji svou zvláštní ochranu a hojnost milostí.

 • 2. Ti, kteří vytrvají v modlitbě ružence, dostanou zvláštní milost.

 • 3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu; zničí zlo, zbaví svět hříchu a zažene blud.

 • 4. Ruženec rozhojní ctnosti a získá pro duše hojné Boží milosrdenství. Odvrátí srdce lidí od lásky k světu a jeho marností a povzvedne je k touze po věčných věcech. Ó, duše se posvětí tímto prostředkem!

 • 5. Ti, kteří se mi odevzdají skrze ruženec, nezahynou.

 • 6. Toho, kdo se bude zbožně modlit ruženec, uvažujíc naj jeho tajemstvími, nikdy nepřemuže neštěstí. Nezažije Boží Hněv a neumře náhlou smrtí. Hříšník se obrátí, vytrvá v milosti a zaslouží si věčný život.

 • 7. Kdo se zasvětí mému ruženci, neumře bez svátostí Církve.

 • 8. Ti, kteří budou věrně recitovat muj ruženec, budou mít v životě i po smrti učast na Božím Světle a plnosti Jeho milostí, které jsou vlastní svatým.

 • 9. Duše zasvěcené mému ruženci ihned vyvedu z očistce.

 • 10. Děti mého ružence se budou těšit veliké slávě v nebi.

 • 11. Vše co budeš žádat prostřednictvím ružence, dostaneš.

 • 12. Těm, kteří budou šířit muj ruženec, slibuji pomoc ve všech potřbách.

 • 13. U svého Syna jsem vyprosila členum Ružencových bratrstev, že budou mít za orodovníky všechny svaté v nebi.

 • 14. Všichni lidé, zbožně se modlící ruženec, jsou moje milované děti, bratři a sestry Ježíše Krista.

 • 15. Zasvěcení se mému ruženci je zvláštní znamení předurčení.

Zahrnující Tajemství ružence svetla :

Tajemství radostného ružence jsou rozjímána v pondelí a sobotu.
Tajemství ružence svetla ve ctvrtek.
Bolestná tajemství v úterý a pátek.
Slavná tajemství ve stredu a nedeli.

Bez Tajemství ružence svetla :

Radostná tajemství v pondelí a ctvrtek, od adventu do pustu iv nedeli.
Bolestná tajemství v úterý a pátek, v nedeli behem pustu.
Slavná tajemství ve stredu, sobotu a nedeli od velikonoc do adventu.

Fatima

Sitemap | Impressum